Doorlopende leerlijn

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek vormen basis- en middelbaar onderwijs één ontwikkelingsweg; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het vrijeschool basisonderwijs beslaat de kleuterklas tot en met klas 6; de middenbouw (twee brugklasjaren) bestaat uit klas 7 en klas 8 en de bovenbouw bestaat uit klas 9, 10, 11 en 12. Juist daarom is het belangrijk dat de kinderen uit Almere en uit de regio ook kunnen kiezen voor middelbaar vrije school onderwijs in Almere! Steun ons initiatief!

Comments are closed