Waldorf Almere in de krant

mushrooms and wicker basket

Dinsdag 11 oktober schreef de Almere Deze Week over ons initiatief.

Almere is toe aan voortgezet vrijeschoolonderwijs

Nog een handvol ouderverklaringen is er voor 29 oktober nodig om over anderhalf jaar in Almere een vrijeschool voor voorgezet onderwijs te kunnen openen. Dan kunnen leerlingen van deze onderwijsvorm de hele leerlijn in Almere volgen.

Het onderwijs op een vrijeschool is gebaseerd op het gedachtengoed van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Momenteel telt Almere één vrijeschool voor basisonderwijs, verdeeld over drie locaties. Volgend jaar wordt in Oosterwold met een tweede gestart. Voor voortgezet onderwijs moet echter worden uitgeweken naar Amsterdam. “Op een vrijeschool werken kinderen niet alleen vanuit hun hoofd, maar ook vanuit hun hart en handen. Er is veel aandacht voor kunst en creativiteit, zoals ambachtsvakken”, zegt Katja van der Weide die, samen met Walenka Donker, zitting heeft in het bestuur van de school in oprichting. “Vanuit de pedagogiek van Steiner vormen basis- en middelbaar onderwijs één ontwikkelingsweg. Voortgezet Onderwijs past dus goed in die doorgaande leerlijn”, zegt Donker. 

Lees het hele artikel hier

Comments are closed