Wie

Leerlingen in de regio Almere verdienen de mogelijkheid om te kiezen voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs.
Daar zet het initiatief VVO Almere zich voor in. Er zijn genoeg redenen te noemen waarom Almere dat verdient.

Achtergrond

Almere is een jonge stad volop in ontwikkeling. De stad is rijk aan mogelijkheden, biedt veel potentie en ontwikkelt haar eigen historie, handel, kunst, nijverheid en natuur met haar bewoners van nu. De stad is goed bereikbaar en is door vele woonprojecten aantrekkelijk voor de ondernemende mens. Ook de zelfbewuste mens wordt aangesproken. Almere wil energie neutraal zijn. Almere doet op internationaal niveau mee met o.a. de Floriade. Een stad waarbij inwoners participerende mede ontwikkelaars zijn.

Almere heeft op dit moment één Vrijeschool voor basisonderwijs sinds 1981, De Vrije School Almere. Er is veel belangstelling voor de school, die zich sterk maakt voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor “hoofd, hart en handen”. De Vrije School Almere is een grote, groeiende, gezonde basisschool op drie locaties in Almere. De klassen zitten vol, er is een derde stroom, er is sprake van een wachtlijst en de ouderbetrokkenheid is groot.

Na de basisschool moeten kinderen die kiezen voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs naar Amsterdam toe. Vanuit Almere reizen er dagelijks 75 leerlingen naar de Vrijeschool VO in Amsterdam. Deze school groeit de laatste jaren zo sterk dat ook daar een wachtlijst is, en er veel leerlingen worden afgewezen en uitgeloot. Landelijk is er een groei van het aantal leerlingen dat naar een Vrijeschool gaat; bij het Voortgezet Vrijschoolonderwijs is dat meer dan 10% per jaar. En dat, terwijl andere scholen te maken hebben met een terugloop van leerlingen. Het Vrijeschool Onderwijs trekt enorm aan.

Het beleid van de gemeente Almere richt zich op: “Het kan in Almere.” Inwoners en ondernemers die zelf initiatieven nemen, worden gesteund. Meer keuze voor ouders en kinderen in het voortgezet onderwijs, dat is waar politiek en ouders om vragen. Sinds 2011 zet de initiatiefgroep zich er voor in om dat te realiseren. Ze werkt samen met sterke partners en merkt dat de plannen met warme belangstelling worden gevolgd en gesteund. Het doel komt steeds dichterbij om Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te kunnen vormgeven in Almere!

Dagelijks bestuur

Almeerse professionals met diverse achtergronden, hebben de handen ineengeslagen om in Almere een Vrijeschool Voor Voortgezet Onderwijs op te richten. Ze vormen het dagelijks bestuur van de stichting VVO Almere.

Werkgroepen

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door werkgroepen.

Raad van aanbeveling

De Raad van Aanbeveling bestaat uit professionals die het initiatief moreel ondersteunen en het bij tijd en wijle een praktisch duwtje in de rug geven.